اردیبهشت 12, 1398
عمره

اعمال سفر عمره

 عمره عمره مفرده انجام اعمالی ویژه در میقات و خانه خداست و به این دلیل که ارتباطی به حج ندارد و به صورت مستقل از حج […]
اردیبهشت 12, 1398
حج

اعمال روز هشتم و نهم ذی الحجه

حج در ماه های معینی (شوال ،ذی قعده، ده روز اول ذی حجه) است. هشتم ذی الحجه روز ترویه روز ترویه در اصل آماده شدن برای […]
اردیبهشت 10, 1398
میقات ها

میقات ها

میقات ها پیامبر اسلام پنج میقات را برای بستن احرام مشخص نموده است.وهرکسی که میخواهد حج یا عمره بگذارد باید از یکی از این پنج محل […]
اردیبهشت 8, 1398
احرام

در حال احرام حج یا عمره چه کارهایی بر مرد و زن حرام است؟

احرام اولین کار و عمل در حج و عمره احرام یعنی نیت و اراده انجام مناسک،برای عمره در طول سال می توان احرام بست،اما برای حج […]
اردیبهشت 7, 1398
آداب سفر حج

آداب سفر حج

آداب و مناسک سفر حج   حج سفری معنوی و الهی است که باید مخلصانه و فقط برای رضای خدا الله صورت گیرد و هیچ گونه […]